Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
title
rozšířené vyhledávání

Pitná voda

Aby voda byla pitná

 • musí projít procesem úpravy a vyhovovat stanoveným předpisům
 • musí být bakteriologicky a zdravotně nezávadná
 • nesmí ani při trvalém požívání vyvolávat onemocnění či jiné poruchy zdraví
 • musí mít vhodné složení
 • měla by obsahovat určité množství některých stopových a minerálních látek
 • měla by obsahovat co nejméně dusičnanů, žádné jedovaté látky
 • neměla by obsahovat chemické látky
 • musí mít vyhovující organoleptické vlastnosti jako je barva, chuť, teplota, zápach, atd.

Na českém trhu jsou v současné době dva hlavní druhy pitné vody:

 • Kohoutková voda - tato voda je rozváděna ke spotřebiteli veřejným vodovodem
 • Balená voda

Rozdíly v kvalitě mezi oběma druhy samozřejmě existují, ale nejsou tak zásadní, jak by se mohlo zdát díky mediálnímu souboji zastánců jedné či druhé varianty. Klíčový rozdíl mezi vodou z kohoutku a balenou vodou je především v ceně. Pokud vám voda z vašeho kohoutku chutná, není důvod pravidelně kupovat vodu pitnou balenou.

Vody určené ke každodennímu pití

Voda pitná kohoutková

Voda kohoutková splňuje požadavky na pitnou vodu podle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. Ve vyhlášce jsou stanoveny hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly této vody, a to bez ohledu na to, zda-li se jedná o vodu povrchovou či vodu podzemní. Může být chemicky i fyzikálně upravena.

Můžeme se spolehnout, že kvalita této vody je vysoká, odpovídá všem normám nejen českým, ale i evropským. Všechny hromadné vodní zdroje jsou po úpravě kontrolovány nejen provozovatelem, ale i hygienickou službou České republiky. Ukládá jim to nový zákon a nové vyhlášky související s dodávkou pitné vody. Existují tolerované hodnoty, takže různé lokality mohou mít menší odchylky, ale vždy se musí vejít do mezních hodnot.

Až k vašim vnitřním rozvodům za tuto kvalitu vody zodpovídá naše společnost a od tohoto místa je na provozovateli, aby pečoval o své vodní potrubí a vodovodní kohoutky. Aktuální Rozbory jakosti vody, kde je sledována kvalita vody, kterou naše společnost dodává do kraslické veřejné vodovodní sítě, naleznete v sekci Péče o zákazníky - Dokumenty ke stažení. Individuálně lze dolaďovat kvalitu vody instalováním speciálního filtračního zařízení.

Voda pitná balená

Tento druh vody je výrobek splňující požadavky na pitnou vodu. Může se jednat o vodu povrchovou i o vodu podzemní. Lze ji upravovat chemicky i fyzikálně - stejně jako vodovodní vodu a rovněž požadavky na jakost jsou shodné s požadavky na jakost kohoutkové vody. Většina je jich ostatně z vodovodní vody vyráběna.

Balené pitné vody jsou uváděny na trh pod různými názvy obchodních značek.

Na rozdíl od ostatních druhů balených vod lze balenou pitnou vodu dále uměle:

 1. Doplňovat minerálními látkami jako např. vápník, hořčík, sodík a draslík a to ve formách uvedených ve vyhlášce, ale pokud se tak stane, musí být na obale uveden výčet doplněných látek a jejich obsah ve vodě a slovní označení „uměle doplněno minerálními látkami – mineralizovaná pitná voda“. Značení musí být natolik jasné, aby nezpůsobilo záměnu s přírodní minerální vodou či vodou kojeneckou.
 2. Sytit oxidem uhličitým, pak se ovšem neliší od vody „perlivé“ - dříve nazývané vody „sodové“ a není svým složením určena ke každodennímu pití – podrobněji viz dále „Voda balená perlivá“.

Voda balená pramenitá (dříve voda balená stolní)

Voda pramenitá je výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými. Celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 1000 mg/l - tedy stejně jako u pitné vody a voda může být upravována pouze fyzikálními způsoby. Termín pramenitá voda nahradil dřívější název stolní vodu.

Do této vody, stejně jako do balené vody kojenecké, nelze přidávat žádné látky s výjimkou oxidu uhličitého - jako při výrobě vody perlivé.

Voda balená kojenecká

Tato voda je nejjakostnější přírodní voda přírodního složení pro přípravu stravy a nápojů kojenců a k trvalému přímému požívání dětmi. Kojenecká voda je čistě přírodní podzemní voda stálé kvality bez chemických a fyzikálních úprav. Je u ní povolena úprava pouze UV ozářením a mírná stabilizace oxidem uhličitým. Na obale však musí být tato skutečnost uvedena, stejně jako informace o nutnosti odstranění oxidu uhličitého varem - pokud má být voda použita na přípravu kojenecké stravy.

Sledování etikety je stejně vhodné i u těhotných žen.

Vody, které nejsou určeny ke každodennímu pití

Voda balená perlivá (dříve sodová)

Perlivá voda, postaru též sodová voda - zkráceně sodovka, je obyčejná pitná voda obohacená oxidem uhličitým, který vytváří ve vodě bublinky. Ve skutečnosti se jedná o kyselinu uhličitou. Tato voda je vlastně již řazena mezi nealkoholické nápoje. Díky většímu množství oxidu uhličitého však není příliš vhodná pro častou konzumaci.

Vzhledem k negativním účinkům na některé oblasti našeho organismu pravidelnou konzumaci uměle sycených vod odborníci nedoporučují - a to ani zdravým lidem.

Voda balená přírodní minerální

Přírodní minerální voda je výrobek z mikrobiologicky čistého chráněného podzemního zdroje, o kterém bylo vydáno osvědčení Ministerstvem zdravotnictví a splnil požadavky lázeňského zákona č.164/2001 Sb., kde kromě jiných požadavků bylo prokázáno, že tato voda přirozeně a neměně obsahuje charakteristické původní minerály či stopové prvky, které lidský organismus potřebuje ke svému zdárnému vývoji.

Tuto vodu lze upravovat pouze fyzikálními způsoby a nelze do ní přidávat jiné látky než oxid uhličitý.

Na českém trhu je mnoho druhů minerálních vod a každý obsahuje jiné množství určitých minerálů. Obsahem minerálů není žádná minerální voda vyvážená natolik, abychom mohli dlouhodoběji pít pouze jednu značku minerální vody.

Proto vám každý lékař řekne, že minerálky jsou zdravé, ale pouze v omezeném množství a je velmi důležité je střídat. Doporučované jsou zejména vody s vyšším obsahem hořčíku.

Dlouhodobé pití pouze minerálních vod (míněno vod s vyšší mineralizací) se nedoporučuje právě pro svůj velký obsah minerálních složek, které mohou časem zanášet cévy a zvyšovat krevní tlak.

Ochucené minerální vody již spadají do sortimentu nealkoholických nápojů.

Balené pitné vody ostatní

Zcela odlišnou kategorií jsou minerální vody z přírodních léčivých zdrojů, do které patří například známé vody jako Vincentka (Luhačovice), Bílinská kyselka (Bílina, okr. Teplice) Mlýnský pramen (Karlovy Vary), Šaratice (Ondrášov – Moravský Beroun), Zaječická hořká voda (Bílina), Rudolfův pramen (Mariánské Lázně).

Jsou to přírodní minerální léčivé vody s prokázanými léčivými účinky, na něž se vztahují specifické požadavky. Na obalu musí být přesně uvedeno jejich chemické složení.

Léčivých účinků minerálních vod se tradičně používá v lázeňství a měly by být používány jen na doporučení lékaře a po určitou dobu.

Vhodné je sledovat etikety balených vod, jejich složení a dobu trvanlivosti.

Výhody kohoutkové pitné vody

 • je zdravotně nezávadná, protože podléhá časté a přísné kontrole kvality dle platné legislativy.
 • cena pitné vody z kohoutku je mnohonásobně nižší než cena balených pitných vod.
 • je vždy čerstvá, protože je optimálně "uskladněna" v chladu a temnu ve vodovodním potrubí.
 • je k dispozici 24 hodin ve vašem vodovodním kohoutku a není nutné ji pracně dopravovat z obchodu do vašeho domova.
 • pití kohoutkové pitné vody je ekologické, odpadá přeprava balené vody kamiony, potřeba jejího skladování a likvidace neekologického odpadu v podobě PET lahví.
 • díky nižšímu obsahu minerálních látek zatěžuje naše ledviny méně než minerální voda.

Nevýhody kohoutkové pitné vody

 • dezinfekce vody (zejména chlorace)
 • může docházet k rozdílným individuálním požadavkům na chuť a tvrdost vody
 • nedostupnost vody v případě havárií vodovodu

Výhody balené pitné vody

 • možnost volby chutě a tvrdosti vody
 • jedinečné složení vody a doplnění organismu potřebnými látkami
 • trvanlivost
 • dostupná alternativa při haváriích vodovodů a přírodních katastrofách

Nevýhody balené pitné vody

 • cena balené pitné vody je mnohonásobně vyšší než cena vody kohoutkové
 • balená voda může obsahovat ftaláty uvolňující se z PET lahví
 • kvalita pitné vody z lahve může být ohrožena např. nevhodným skladováním - zejména vystavení vody vyšší teplotě, slunci, apod.
 • při konzumaci balené pitné vody je naše životní prostředí zatěžováno její přepravou kamiony
 • potřeba skladování a likvidace neekologického odpadu v podobě PET lahví
 • riziková je voda ze stojanů na vodu - watercoolerů.
 • Jde většinou o samotné výdejníky, nikoli o barely. Pokud totiž nenecháte přístroj pravidelně vyčistit, rozmnoží se v jeho útrobách mikroorganismy.

Služby

Počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C 1 °C
středa 17. 4. slabý déšť 7/-1 °C
čtvrtek 18. 4. déšť se sněhem 7/1 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 6/0 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:11

Slunce zapadá:20:07

hf-maska

hf-dekorace
nahoru