Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
title
rozšířené vyhledávání

Základní informace

Společnost KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o. se kromě výroby a dodávky pitné vody a správy kanalizace zaměřuje na dodávku služeb, které rovněž neodmyslitelně patří ke komfortu všedního života – a tím je tepelná pohoda a dodávka teplé vody. Jen málo lidí se chce v dnešní době zabývat vytápěním jinak než jen tak, že otočí termoregulačním ventilem na svých radiátorech. A právě to jim dodávka tepelné energie ze sítí centrálního zásobování umožňuje.

Centrální zásobování teplem (dále jen CZT) je systém vytápění, kdy je teplo vyráběno v jednom zdroji mimo místo spotřeby a následně teplárenskými sítěmi rozváděno do více objektů. Výhodami CZT je spolehlivost, cenová výhodnost, komfort, provozní nenáročnost, s vyloučením nebezpečí výbuchu a požáru. Další předností centrálního vytápění je eliminace emisí z velkého počtu malých kotelen. Díky tomu je výrazně snížené množství smogu, kterým domácí kotelny zatěžují lokalitu.

Jsme držiteli Koncesní listiny pro výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW č. 340902-3676-00 a také držitelem licence č. 31 0101 546 pro výrobu tepelné energie a licence č. 32 0101 528 pro rozvod tepelné energie, udílené Energetickým regulačním úřadem.

Kotelna


Naše společnost vyrábí teplo pro vytápění a teplou vodu ve svých vlastních tepelných zdrojích - kotelnách Střed, Sever a Jih. Z těchto kotelen dodáváme teplo a teplou vodu našim zákazníkům do jejich objektů prostřednictvím potrubních rozvodů topného systému.

Dále naše společnost provozuje na základě nájemních smluv 7 pronajatých městských domovních plynových kotelen, což jsou zdroje tepla pro budovy, v nichž jsou umístěny (obvykle v suterénu). Teplo a teplá voda jsou tak odběrateli dodávány přímo z těchto domovních kotelen.

Od roku 2023, malé kotelny monitorujeme a ovládáme pomocí nového dálkového systému Autron D.RAK, který nám také umožňuje vzdálený přístup a tím pádem rychlejší reakci na požadované změny v topném systému těchto malých kotelen.

Díky této inovaci je náš velín tepla, propojený již se všemi kotelnami (malé kotelny, kotelna Jih, Střed a Sever) a  tím monitorujeme celý výrobní proces tepelné energie na vzdálený přístup.

Výrobu a dodávku tepla měříme metrologicky ověřenými měřidly dle zákona 505/1990 a dle příslušné vyhlášky 345/2002 Sb.

Měřená spotřeba tepelné energie je uváděna v kWh a GJ, kdy převod mezi těmito veličinami je:

1 kWh = 0,0036 GJ

a měřená spotřeba studené vody, která je potřeba na ohřeb teplé vody je uváděna v m3.

Topným médiem je horká voda

Pro zajímavost - celá jedna třetina veškeré energie, kterou spotřebují domácnosti na celém světě, je vynakládána na přípravu teplé vody. Teplá voda (dříve teplá užitková voda - TUV) je zdravotně nezávadná voda, která je určená ke koupání, umývání a praní, nikoliv však k pití a vaření; připravuje se z vody v kvalitě pitné vody.

Spotřeba tepelné energie u vytápěných objektů se liší v závislosti na konstrukci, zateplení, kvalitě zateplení, oslunění, vystavení povětrnostním podmínkám atd. a v neposlední řadě též individuálními nároky uživatelů. Naše společnost samozřejmě monitoruje a pravidelně vyhodnocuje předpověď počasí a na jeho vývoj ihned reaguje. Regulace teploty vytápění je řízena topnou křivkou, která je nastavena venkovní teplotou.

Kotelna

Mezi klienty, kteří dlouhodobě využívají našich služeb, patří Společenství vlastníků jednotek, Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov, školská zařízení v ulici Opletalově a Barvířské a některá podnikatelská zařízení. Mezi další odběratele patří městská zařízení, pod něž spadá Městský úřad a Dům kultury.

Detailní rozpis servisních služeb, které naše společnost poskytuje v souladu s plynulým chodem dodávky tepla a teplé vody, naleznete v sekci Teplo - Servis.

Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie uzavíráme s každým odběratelem jednotlivě po specifikaci podmínek odběrného místa. Technicko-obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

Zákaznický ceník poskytovaných služeb naleznete v sekci Teplo - Ceny.

V případě zájmu o odběr teplé vody a tepla nás prosím kontaktujte prostřednictvím zákaznického centra.

Výhody napojení na CZT – Centrální zásobování teplem

Hlavními výhodami pro koncové spotřebitele tepelné energie napojených na centrální zásobování teplem (CZT) je nesporně:

 • již vybudovaná rozvodná síť odpovídající teplotám teplé vody
 • rychlý náběh teplé vody do systému – odběr tepla je zajištěn 24 hod. denně
 • servis a údržba topného systému, včetně povinných revizí, zkoušek a kontrol
 • cena tepelné energie je konečnou cenou
 • výroba tepelné energie je zajišťována z cenové nejvýhodnějších paliv
 • CZT je šetrné k životnímu prostředí a bezpečné

Kogenerační jednotky

Naše společnost pronajímá části prostor kotelny Jih, Střed a Sever společnosti ČEZ Energo, která v kotelnách instalovala kogenerační jednotky TEDOM, vyrábějící elektrickou energii spalováním zemního plynu, čímž vzniká teplo. Tento princip je nazýván také jako kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. Tuto energie z určité části naše společnost odkupuje a využíváme jí k ohřevu studené vody pro teplou vodu a topení.

Takto nakoupená tepelná energie je pro naši společnost ekonomicky výhodná a tím pádem přispívá i ke snížení konečné ceny tepelné energie pro koncové odběratele.

Kdy končí a začíná topná sezona?

Topná sezóna končí 31. května a začíná 1. září (v souladu s vyhláškou MPO č.194/2007 Sb., §2, odst 1.) - dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 st. pro následující den.

Zákony, nařízení a vyhlášky

Všechny zákony, nařízení a vyhlášky, týkající se Tepla a teplé užitkové vody lze najít na stránkách ERÚ – Energetického regulačního úřadu v sekci Právní předpisy a soudní rozhodnutí
https://www.eru.cz/kategorie/teplo.

Protože naším cílem je zejména spokojený spotřebitel, rádi bychom vás seznámili s právními předpisy, které souvisí jak s vytápěním, tak se zásobováním teplou užitkovou vodou. V posledních letech bylo vydáno či nabylo účinnosti několik právních předpisů, které upravují vztahy mezi jednotlivými subjekty podnikajícími v energetice a tedy i teplárenství. Některé z těchto předpisů v našem právním řádu dosud úplně chyběly, jiné nahradily již nevyhovující právní úpravu.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 • cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie, která dodavatelům tepelné energie určují podmínky pro kalkulaci a sjednání cen tepelné energie v příslušném kalendářním roce.
 • vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství.
 • vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví.
 • Vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Služby

Počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C 1 °C
středa 17. 4. slabý déšť 7/-1 °C
čtvrtek 18. 4. déšť se sněhem 7/1 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 6/0 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:11

Slunce zapadá:20:07

hf-maska

hf-dekorace
nahoru