Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
title
rozšířené vyhledávání

Servis

Servis vodohospodářského zařízení

Vodohospodářským zařízením se rozumí provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, stavby pro její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.

Naše společnost provádí nebo ověřenými subdodavateli zajišťuje služby v oblasti provozování vodovodů pro veřejnou potřebu, včetně výroby a dodávky upravené pitné vody Do těchto služeb patří kromě havarijní služby, pohotovosti – NON-STOP tyto činnosti:

Investiční práce a opravy

 • Stavebně montážní práce při výstavbě nových vodovodních řadů
 • Geodetické zaměření skutečné trasy vedení vodovodu včetně věcných břemen
 • Vyhledávání a odstraňování havárií vodovodních řadů
 • Stavební opravy a rekonstrukce venkovních vodovodů
 • Vytyčování vodovodního potrubí
 • Provádění tlakových zkoušek vodovodních potrubí a přípojek dle platných ČSN a EN
 • Řezání spár živičných a betonových komunikací a ploch
 • Montáže redukčních ventilů, filtrů a zpětných klapek na vodovodní potrubí
 • Trasování vodovodních přípojek
 • Výstavba nových vodovodních přípojek a jejich vystrojení
 • Technické dozory vodohospodářských staveb
 • Opravy vodovodních přípojek
 • Uzavírání vodovodních přípojek
 • Opravy a výměny vodovodních hydrantů (nadzemních a podzemních)
 • Výměna armaturních šoupat
 • Opravy a montáž měřidel
 • Technické poradenství v problematice zásobování vodou a při přípravách staveb vodovodů

Výroba a dodávka pitné vody

 • Úprava vody
 • Zajištění odběrů vzorků surové i pitné vody
 • Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod a potřebných chemických analýz
 • Zajištění provádění dezinfekce vodovodních řadů a přípojek
 • Distribuce vody vodovodním řadem
 • Zajišťování nouzového nebo náhradního zásobování pitnou vodou
 • Zpracování analýzy ztrát vody

Další služby

 • Zpracování hlášení pro vodoprávní úřady, podniky Povodí, ČIŽP
 • Zpracování provozních řádů veřejných vodovodů a úpravny vody
 • Zpracování a vedení majetkové a provozní evidence
 • Provozní a fakturační měření
 • Příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné
 • Další související činnosti

Služby

Počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
polojasno 27 °C 15 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 24/16 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 24/14 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 20/13 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:20

Slunce zapadá:21:11

hf-maska

hf-dekorace
nahoru