Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
title
rozšířené vyhledávání

Základní informace

Dodáváme pitnou vodu na základě smluvního vztahu do veřejné vodovodní sítě města Kraslice a obce Tisové. Tato síť zahrnuje vodárenská zařízení, která slouží k výrobě, akumulaci a distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli.

Snahou naší společnosti je zajistit trvalou a efektivní funkci vodovodů, které provozujeme a to v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, kterými je společnost vázána, dále spolupráce s městem při zajišťování výstavby, obnovy a provozu vodovodů.

Všechna naše zařízení jsou z technických a bezpečnostních důvodů nepovolaným osobám nepřístupná. Stejně je zakázaná i jakákoliv manipulace s dalším vodárenským zařízením, mezi které patří například i hydranty, šoupátka nebo hlavní domovní uzávěry, které jsou umístěny v místě odbočení přípojky z hlavního vodovodního řadu.

Naše společnost je držitelem Koncesní listiny pro provozování vodovodů a kanalizací č. 340900-304043-01.

ÚpravnaVe vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony, nařízení a řídícím se poznatky moderní vědy. Jsme toho názoru, že při hospodaření s vodou, jako cenným přírodním zdrojem, je nutno minimalizovat ztráty ve všech fázích jejího využití a že je naší povinností usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě.

Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví se zřizují v okolí zdrojů pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva tzv. pásma hygienické ochrany.

Ochranná pásma k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů stanovují rozhodnutím vodohospodářské orgány státní správy. Zmocňuje je k tomu zákon o vodách.

Pásmo hygienické ochrany 1. stupně se zřizuje v bezprostředním okolí vodního zdroje s ohledem na směr proudění vody, složení půdy a způsobu a využití pozemků kolem zdroje. Hranice tohoto pásma je zpravidla oplocena, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob a zvířat.

Pásmo hygienické ochrany 2. stupně se zřizuje kolem pásma 1. stupně v případě nebezpečí, že by voda mohla být znečišťována ze vzdálenějších míst. Toto pásmo se stanovuje vždy při odběru vody z vodního toku nebo nádrže.

Pro zajištění nezávadnosti vody při odběru z vodních toků nebo nádrží se stanovuje ještě 3. pásmo hygienické ochrany, které zahrnuje celé povodí nad místem odběru vody.

Úpravna
 

Naše společnost získává vodu

 • z podzemních přírodních zdrojů – v naší oblasti se jedná konkrétně o prameniště Bublava a Hraničná
 • a z povrchového přírodního zdroje Stříbrný potok.

Cesta, kterou voda prochází, než se dostane z přírodního zdroje ke kohoutku, je dlouhá a spletitá.

Proto se surová voda nejprve odvádí na úpravnu vody Kraslice – Stříbrná, kde prochází standartními úpravami jako je filtrace, ztvrzování a dezinfekce. Odtud je pitná voda - hygienicky nezávadná, splňující všechny požadavky, stanovené platným právním předpisem, dodávána do kraslické vodovodní sítě. Kvalita pitné vody je sledována jak v průběhu výroby a úpravy, tak i v distribuci.

Naších služeb využívají individuální zákazníci v rodinných domech a bytech, bytové podniky, školská a zdravotnická zařízení, nákupní střediska, podniky - výrobní organizace, podnikatelská zařízení a zařízení městská.

Úpravna

 

Detailní rozpis servisních služeb, které naše společnost poskytuje v souvislosti s plynulým provozem vodovodní sítě, naleznete v sekci Servis

Jakým způsobem si můžete vyřídit vodovodní přípojku, odečet spotřeby vody, uzavírání smluv a změny ve smlouvách naleznete v sekci Jak si vyřídit…?.

Níže uvedené firemní formuláře naleznete v sekci Formuláře

 • Přihláška k odběru
 • Přihláška k odběru - změna
 • Žádost o přezkoušení vodoměru
 • Demontáž vodoměru
 • Odečtový lístek
 • Žádost o vyjádření o existenci podzemních vodovodů a kanalizačních sítí
 • Žádost o zřízení přípojky
 • Žádost o uzavření smlouvy na likvidaci splaškových odpadních vod a kalů ze žump, septiků a ČOV.
 • Objednávka na sání a vývoz obsahů žump, jímek a septiků a čištění kanalizačních přípojek.
 • Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
 • Souhlas s elektronickou fakturací
 • Čestné prohlášení, že z důvodu vybudování kanalizační přípojky došlo k likvidaci septiku.

Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod uzavíráme s každým odběratelem jednotlivě po specifikaci Podmínek pro uzavírání písemných smluv, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

Zákaznický ceník poskytovaných služeb naleznete v sekci Voda - Ceny vodného a stočného

V případě zájmu o odběr vody nás prosím kontaktujte prostřednictvím zákaznického centra.

Služby

Počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C 1 °C
středa 17. 4. slabý déšť 7/-1 °C
čtvrtek 18. 4. déšť se sněhem 7/1 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 6/0 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:11

Slunce zapadá:20:07

hf-maska

hf-dekorace
nahoru