Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
title
rozšířené vyhledávání

Základní informace

Funkční kanalizace je dnes naprostou nutností a samozřejmostí - každodenní život si bez ní vůbec nelze představit. KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o. zabezpečuje ve městě Kraslice a v obci Stříbrná odvádění odpadních a dešťových vod a jejich čištění v čistírně odpadních vod, včetně likvidace kalů.

Snahou naší společnosti je zajistit trvalou a efektivní funkci kanalizací v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, kterými je společnost vázána a dále spolupráce s městem při zajišťování výstavby, obnovy a provozu kanalizací.

Naše společnost je držitelem Koncesní listiny pro provozování vodovodů a kanalizací č. 340900-304043-01.

Kanalizace


Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se řídí zásadami uvedenými v kanalizačním řádu, který je k dispozici na městském úřadě Kraslice nebo v zákaznickém centru naší společnosti. Tento dokument naleznete rovněž v sekci Péče o zákazníky - Dokumenty ke stažení

Odpadní vodou se rozumí taková voda, jejíž kvalita byla zhoršena vlivem činnosti člověka. Rozlišujeme 2 druhy odpadních vod:

 1. Komunální odpadní voda
  Vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně. Splašky mají přibližně stejné složení. Kromě splašků obsahuje odpadní voda v případě jednotné kanalizace i vody oplachové (vodu z mytí ulic) a dešťovou vodu ze srážek. Tato odpadní voda je kanalizačními přípojkami odváděna do kanalizační sítě a tou následně na Městskou čistírnu odpadních vod (MČOV). V tomto zařízení podstupuje odpadní voda několikastupňové čištění, v rámci kterého jsou z ní odstraněny organické látky a chemická znečištění, aby mohla být vypuštěna zpět do řeky. Množství znečištění přiváděného na MČOV se vyjadřuje jako počet ekvivalentních obyvatel.
 2. Průmyslová odpadní voda
  Vzniká v průmyslových podnicích. Míra a charakter znečištění vody záleží na druhu průmyslu, ale i použité technologii výroby. Průmysl produkuje odpadní vody jednak z technologických vod (což je voda přímo použitá ve výrobě) a jednak z chladicích vod (což je voda používaná na chlazení zařízení, ta bývá znečištěná pouze tepelně).

Naše společnost provozuje ČOV, která předčišťuje průmyslovou odpadní vodu společnosti Sametex s.r.o., Kraslice.

Detailní rozpis servisních prací, které naše společnost provozuje pro fungující chod kanalizace, naleznete v sekci Kanalizace - Servis

Zákaznický ceník poskytovaných služeb naleznete v sekci Kanalizace - Ceník

V případě mrazivého počasí je možnost vývozu odpadní vody omezena!

Jakým způsobem si můžete vyřídit kanalizační přípojku naleznete v sekci Péče o zákazníky - Jak si vyřídit...?

Firemní formuláře naleznete v sekci Péče o zákazníky - Formuláře

 • Žádost o uzavření smlouvy na likvidaci splaškových odpadních vod a kalů ze žump, septiků a ČOV
 • Objednávka na vývoz obsahu žump, jímek, septiků a čištění kanalizačních přípojek
 • Žádost o zřízení přípojky – kanalizační
 • Žádost o vydání vyjádření o existenci podzemních vodovodních a kanalizačních sítí
 • Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
 • Souhlas s elektronickou fakturací
 • Čestné prohlášení, že z důvodu vybudování kanalizační přípojky došlo k likvidaci septiku.

V případě zájmu o služby z oblasti kanalizace nás prosím kontaktujte prostřednictvím zákaznického centra.

Služby

Počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
polojasno 27 °C 15 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 24/16 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 24/14 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 20/13 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:20

Slunce zapadá:21:11

hf-maska

hf-dekorace
nahoru