Od 1.1.2018 je ukončeno přijímání hotovostních plateb na pokladně KMS.

KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.

Servis voda Telefon: 602 529 446

Servis teplo Telefon: 602 840 621

Servis kanalizace Telefon: 602 529 446

Představujeme se

Dodáváme pitnou vodu do veřejné vodovodní sítě města Kraslice a obce Tisové. Tato síť zahrnuje vodárenská zařízení, která slouží k výrobě, akumulaci a distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli. Naší snahou je zajistit trvalou a efektivní funkci vodovodů. Dále spolupráce s městem při zajišťování výstavby, obnovy a provozu vodovodů.

Kromě výroby a dodávky pitné vody a správy kanalizace se zaměřujeme na dodávku služeb, které rovněž neodmyslitelně patří ke komfortu všedního života – a tím je tepelná pohoda a dodávka teplé vody.

Ve městě Kraslice a v obci Stříbrná zabezpečujeme odvádění odpadních a dešťových vod a jejich čištění v čistírně odpadních vod, včetně likvidace kalů.