Aktuální poruchy

Z důvodu havárie hlavního vodovodního řadu, je dnes 22.10.2019, omezena dodávka pitné vody v celé oblasti Kraslice předměstí + ulice Komenského, Palackého... Náhradní dodávka pitné vody je zabezpečena na úpravně vody Stříbrná do vlastních nádob. Předpokládané obnovení dodávky pitné vody je plánováno do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.